ما یک تیم خلاق هستیم

تاریخچه ما

تولد یک ایده

در سال 1400 ایده اسپارک شکل گرفت و بعد از آن بعد از ماه ها تلاش و آزمون و خطا راه رسالت خود را پیدا کردیم و تلاش داریم تا با اهدافمان صنعت فناوری های روز را در سطح گسترده ای در ایران  گسترش دهیم و بتوانیم همسو با فناوری ملل حرکت کنیم

 

فهرست